ONLINE KONZULTÁCIE
Spoločne pri káve, či dobrom čaji preberieme, čo budete potrebovať. Pomôžem vám pozrieť sa na Vašu
situáciu z nadhľadu a ľahkosti, ktoré sa často vytratia, keď nejaký tému, či situáciu riešime v našom
živote dlhodobejšie.
Verím, že všetky odpovede máte v sebe, stačí ich len nájsť. Moje konzultácie nazerajú preto do vás
samých a pomáhajú vám zvedomiť si vaše pocity, vnímanie situácie a privádzať vás k vašim unikátnych
riešeniam. Vy samy predsa viete ako chcete žiť svpj život, ako sa chcete každý deň cítiť a ako túžite k
sebe pristupovať.

ONLINE KONZULTÁCIA – ZDARMA
Využite možnosť prvej online konzultácie zdarma. Napíšte mi a spoločne si dohodneme termín, kde vám
venujem 20min svojej plnej pozornosti.
Vaša téma, moja plná prítomnosť, nové náhľady a cesty.
DOHODNI SI SVOJ TERMÍN

MOŽNOSTI NAŠEJ SPOLUPRÁCE

V akých oblastiach a témach vám môžem byť nápomocná?
· sebarealizácia (v súkromnom ale i pracovnom živote)
· vzťah k sebe samej
· opúšťanie nefungujúcich vzorcov
· zvedomenie a uvoľňovanie vnútorných blokov
· vzťahy s okolím
· vedomá pozornosť telu a jeho potrebám
· vykročenie cestou zmeny a vytrvanie

Už teraz sa veľmi teším ako spoločne vykročíme na cestu za vašou krajšou prítomnosťou, tvorenou vami
a v súlade s vašim najvyšším zámerom.
Stretnutie prebieha online prostredníctvom Messenger alebo What ́s up videohovoru. Po objednaní vám
príde e-mailom. Zároveň Vám obratom zašlem voľné termíny konzultácií a spoločne nájdeme pre vás ten
najvhodneší.

INDIVIDUÁLNA KONZULTÁCIA
„Som pripravená vykročiť a posunúť sa na ceste svojho sebapoznania a pustiť to, čo mi už neslúži, aby
som mohla prežívať svoj život v súlade so sebou a tvoriť svoj život s radosťou.“
Súčasťou konzulácie je 60min. mojej plnej pozornosti vašej téme. V rozhovore pristupujem ku každej
klientke veľmi individuálne,preto aj zvolené techniky a spôsob práce sa môžu líšiť. Používam metódy
inšpirované koučingom, psychológiou zameranou na klienta a využívam techniky ako vizualizácie,
intuitívna kresba.
CENA: 20eur/ 60min. (hodnota konzultácie 35eur)
DOHODNI SI SVOJ TERMÍN (klik)

VIP BALÍK 4 KONZULTÁCIÍ
„Všetko je možné – ak sa pre to rozhodnem. S radosťou do seba investujem čas a pozornosť, pretože z
toho, čo si teraz umožním budem čerpať nielen ja, ale aj moji blízki. Najlepšie investovaný čas, je preto
čas investovaný do seba.“
Vo VIP balíku dostanete:

 • 3 + 1 konzultáciu zdarma
 • pracovné listy pre vás na mieru, po každej konzultácii, ktoré vám umožnia lepšie uvedomiť a upevniť si
  to, čo prebiehalo počas konzultácie a umožnia vám ďalej so získanými informáciami a prežitkami
  pracovať
 • personalizovaná relaxácia, ktorá podporí tému, ktorú momentálne riešite
 • e-mailová podpora, v prípade akýchkoľvek otázok alebo pocitov a AHA momentov, ktoré bude
  potrebovať zdieľať
  CENA BALÍKA: 75eur (hodnota balíka 155eur)
  DOHODNI SI SVOJ TERMÍN (klik)
Tvorivá cesta k sebe